Vad gör jag?

– löpande redovisning så som bokföring, avstämningar ute hos kunder och inne på mitt kontor

– upprättar bokslut och årsredovisningar

– löneadministration

– hanterar kund- och leverantörsreskontror

-deklarationer för enskilda företag samt för aktiebolag